ارزش سهام عدالت امروز اول آبان ۹۹ / مشاهده آخرین صورتحساب سهام عدالت

در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ؛ با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷٫۹ میلیون تومان و ۳۰ درصد آن به ۳٫۹ میلیون تومان رسیده است.
ارزش برگه‌های سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز به بیش از ۲۶ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۱۵٫۶ میلیون تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۷٫۸ میلیون شده است.

 

 

ارزش سهام عدالت امروز اول آبان ۹۹ / مشاهده آخرین صورتحساب سهام عدالت
در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ؛ با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷٫۹ میلیون تومان و ۳۰ درصد آن به ۳٫۹ میلیون تومان رسیده است.
ارزش برگه‌های سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز به بیش از ۲۶ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۱۵٫۶ میلیون تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۷٫۸ میلیون شده است.
آخرین اخبار درباره سهام عدالت را در صفحه اختصاصی سهام عدالت تجارت‌نیوز دنبال کنید .

ارزش سهام عدالت امروز اول آبان ۹۹ / مشاهده آخرین صورتحساب سهام عدالت
در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ؛ با این حساب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷٫۹ میلیون تومان و ۳۰ درصد آن به ۳٫۹ میلیون تومان رسیده است.
ارزش برگه‌های سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز به بیش از ۲۶ میلیون تومان رسیده است. ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۱۵٫۶ میلیون تومان و ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت یک میلیونی، بیش از ۷٫۸ میلیون شده است.
آخرین اخبار درباره سهام عدالت را در صفحه اختصاصی سهام عدالت تجارت‌نیوز دنبال کنید .