رئیس دانشگاه فرهنگیان خوزستان خبر داد ؛ راه اندازی مراکز مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان

شش مرکز مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان در استان خوزستان راه اندازی شده است .
به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان خوزستان با اشاره به افتتاح چهار مرکز مهارت آموزی در سال جاری گفت : در این مراکز در شهر‌های مسجدسلیمان ،ایذه ، شادگان ، سوسنگرد ، شوش و آبادان دوره‌های آموزشی یکساله برای پذیرفته شدگان آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش ارائه می‌شود .
حسن جرفی افزود : دوره‌های پودمانی این مراکز مهارت آموزی برای دو هزار و هفتصد دانشجو از دی ماه امسال آغاز می‌شود.
وی گفت : در آزمون سراسری امسال یک هزار و ۵۰۰ داوطلب خانم و آقا برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان پذیرفته شده اند .
جرفی با اشاره به آموزش آنلاین در شرایط کرونا به دانشجویان این دانشگاه افزود : ۱۰ رشته علوم پایه به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خوزستان آموزش داده می‌شود .

 

 

 

شش مرکز مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان در استان خوزستان راه اندازی شده است .
به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان خوزستان با اشاره به افتتاح چهار مرکز مهارت آموزی در سال جاری گفت : در این مراکز در شهر‌های مسجدسلیمان ،ایذه ، شادگان ، سوسنگرد ، شوش و آبادان دوره‌های آموزشی یکساله برای پذیرفته شدگان آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش ارائه می‌شود .
حسن جرفی افزود : دوره‌های پودمانی این مراکز مهارت آموزی برای دو هزار و هفتصد دانشجو از دی ماه امسال آغاز می‌شود.
وی گفت : در آزمون سراسری امسال یک هزار و ۵۰۰ داوطلب خانم و آقا برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان پذیرفته شده اند .
جرفی با اشاره به آموزش آنلاین در شرایط کرونا به دانشجویان این دانشگاه افزود : ۱۰ رشته علوم پایه به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خوزستان آموزش داده می‌شود .

وی گفت : در آزمون سراسری امسال یک هزار و ۵۰۰ داوطلب خانم و آقا برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان پذیرفته شده اند .
جرفی با اشاره به آموزش آنلاین در شرایط کرونا به دانشجویان این دانشگاه افزود : ۱۰ رشته علوم پایه به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خوزستان آموزش داده می‌شود .