افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح از اول مهرماه ۹۹

هیات دولت در مصوبه ای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف کرد نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش تا ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلین از نیمه دوم سال اقدام کند.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ؛ بعد از اجرای طرح همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی – که انتقادات فراوانی از سوی برخی بازنشستگان این سازمان به آن وارد شده است – دولت بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح را نیز مشمول همسان سازی و افزایش حقوق کرد.

دولت در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام کنند.

افزایش حقوق ها از ابتدای مهرماه محاسبه می شود

افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان کرده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت کنند.

احکام جدید حقوق بازنشستگان تا چند روز دیگر صادر می شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پی این مصوبه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خطاب به بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق نوشت: تا چند روز دیگر احکام جدید صادر و اعلام می شود. لطفا شکیبا باشید تا روال قانونی و اجرایی طی شود. از مهرماه به بعد حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس آیین نامه همسان سازی پرداخت می شود و همه اطلاعات را پس از صدور احکام می توانید با مراجعه با سایت صندوق بازنشستگی کشوری در حکم جدید خود مشاهده کنید.