تکنولوژی ۴۱ سایت مخابراتی در خوزستان ارتقا یافت

ارتقا

مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: ۴۱ سایت همراه اول با نصب و راه اندازی تجهیزات، توسعه و ارتقا ی شبکه داده شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، رحیم فلاح زاده بیان کرد: به منظور توسعه و تقویت شبکه ارتباطات سیار و رفع مشکلات پوشش آنتن‌دهی وبرخورداری مشترکان از خدمات مطلوب و شبکه پرسرعت همراه اول این تعداد سایت مخابراتی در استان در نقاط پرسرعت شهری و جاده ای و روستایی ارتقا یافتند.

وی گفت: سایت های مخابراتی در قالب پروژه توسعه فاز ۸ سایت‌های همراه اول در شهرستان‌های اهواز ، دزفول ، باغملک ، شوش ، رامهرمز ، آبادان ، خرمشهر ، ایذه ، اندیمشک ، هفتگل ، اندیکا وحمیدیه با تکنولوژی ۲G و۳G و۴G ارتقا یافت.

فلاح زاده ادامه داد: تجهیز و ارتقای تکنولوژی در این سایت‌ها در راستای توسعه و رفع مشکلات پوشش آنتن‌دهی و تقویت شبکه ارتباطی همراه اول در این مناطق و بهره مندی مشترکان از اینترنت با سرعت بالا انجام شده است.

شرکت مخابرات خوزستان به پنج میلیون مشترک همراه اول در ۲ استان خوزستان و لرستان خدمات رسانی می‌کند.

مدیرمخابرات منطقه خوزستان گفت: ۴۱ سایت همراه اول با نصب و راه اندازی تجهیزات، توسعه و ارتقای شبکه داده شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، رحیم فلاح زاده بیان کرد: به منظور توسعه و تقویت شبکه ارتباطات سیار و رفع مشکلات پوشش آنتن‌دهی وبرخورداری مشترکان از خدمات مطلوب و شبکه پرسرعت همراه اول این تعداد سایت مخابراتی در استان در نقاط پرسرعت شهری و جاده ای و روستایی ارتقا یافتند.

وی گفت: سایت های مخابراتی در قالب پروژه توسعه فاز ۸ سایت‌های همراه اول در شهرستان‌های اهواز ، دزفول ، باغملک ، شوش ، رامهرمز ، آبادان ، خرمشهر ، ایذه ، اندیمشک ، هفتگل ، اندیکا وحمیدیه با تکنولوژی ۲G و۳G و۴G ارتقا یافت.

فلاح زاده ادامه داد: تجهیز و ارتقای تکنولوژی در این سایت‌ها در راستای توسعه و رفع مشکلات پوشش آنتن‌دهی و تقویت شبکه ارتباطی همراه اول در این مناطق و بهره مندی مشترکان از اینترنت با سرعت بالا انجام شده است.