تاجگردون، زاگرس نشینان و سرمایه های اجتماعی

 

حالا-
هر آنچه که بود، گذشت
گذشته ها، گذشت!!
آیا، اخت و آمخته به هم
می شود از همدیگر گذشت.!؟
تا آبروی زمین را خرید.!؟(فراز آغازین سپید سروده ی بورس ارزش-نیک)

هفته ی نفس‌گیری بود، بسیاری از الیت های لابیست سیاسی زاگرس نشین، بعضی از بزرگان شاخص ایلات و عشایر خطه ی برف و بلوط و سیاه چادر تمام قد در حمایت از اعتبار نامه تاجگردون، همدل و یکصدا شدند تا در این راستا، بتوانند اقدامات موثری را انجام دهند که در نهایت، امروز نتیجه ی زحمات بی دریغ خود را دریافت نمودند.

در این مبحث، یعنی، بیان موضوع نوشتار، شخص تاجگردون مطرح نیست، که مثلا، حالا، بیائیم و بگوئیم، تاجگردون مدیون است و باید قدردان سرمایه اجتماعی مردم خطه ی خود باشد.

به هرحال، امروز کارون، نفت و ثروت این جغرافیای بی یار و یاور منتظرند تا تاجگردون و دیگر نمایندگان زاگراس نشین و جنوب کشور در مجلس یازدهم، دست در دست هم، از عرب مردان غیور و متدین گرفته تا الوار وطنپرست صافدل، اکراد صادق جان برکف ، قشقایی دلاور هنرور و دیگر طوایف و تیره های مختلف با اراده ای پولادین در کنار هم، آیا می توانند از علائق و آرمان های سررزمینی نیل بر توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست انسانی خود دفاع نمایند تا حقوق از دست رفته مان را استیفاد نمائیم.

عبدالرحمن نیک سرشت

والسلام