رئیس سازمان صمت خوزستان : ۳۲۹ واحدتولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند

دریافت تسهیلات

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: سال گذشته در مجموع ۳۲۹ بنگاه صنعتی و صنفی این استان برای دریافت تسهیلات و کمک به چرخه تولید آنها به بانک‌های عامل و طرف قرارداد صندوق توسعه ملی معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، امیرحسین نظری امروز یکشنبه بیان کرد: ۱۶۶ بنگاه از این تعداد برای دریافت تسهیلات از تبصره ۱۸ به بانک های  ملی ، تجارت ، آینده ، توسعه تعاون ، صنعت و معدن ،پست بانک و سپه معرفی شدند.

رئیس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: میزان اعتبار تخصیصی استان در این بخش بالغ بر چهارهزار و ۱۰ میلیارد ریال بوده که بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند که ۴۸.۷ درصد این میزان اعتبار برای پرداخت به واحدهای تولیدی معرفی شده مصوب شد.

پرداخت تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ برای کمک به بخش تولید و صنعت از سوی دولت انجام می شود.

بهره مندی ۱۶۳ بنگاه اقتصادی خوزستان از طرح رونق تولید

رئیس سازمان صمت خوزستان بیان کرد: ۱۶۳ بنگاه اقتصادی در خوزستان نیز برای دریافت ۱۰هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح رونق تولید برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.

وی گفت: از این تعداد به ۵۲ شرکت تسهیلاتی بالغ بر ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال در قالب این طرح پرداخت شد.

دولت با استفاده از طرح رونق تولید و یا تسهیلات ۱۸ درصد و با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها تلاش دارد تا مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.

 

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: سال گذشته در مجموع ۳۲۹ بنگاه صنعتی و صنفی این استان برای دریافت تسهیلات و کمک به چرخه تولید آنها به بانک‌های عامل و طرف قرارداد صندوق توسعه ملی معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، امیرحسین نظری امروز یکشنبه بیان کرد: ۱۶۶ بنگاه از این تعداد برای دریافت تسهیلات از تبصره ۱۸ به بانک های  ملی ، تجارت ، آینده ، توسعه تعاون ، صنعت و معدن ،پست بانک و سپه معرفی