تغییر ساعات اداری خوزستان از امروز شنبه

ساعات اداری

ساعات اداری و فعالیت ادارات ودستگاه های اجرایی خوزستان از ۲۳ فروردین ساعت هفت آغاز می شود.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، سخنگوی ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در استان خوزستان گفت: از روز شنبه ۲۳ فروردین ماه فعالیت تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان از ساعت هفت تا ۱۴ بعد ازظهر می باشد.
رضا نجاتی افزود : حضور کارمندان در محل کار با دو سوم کارمندان می باشد و یک سوم دیگر در مرخصی و دورکاری می باشند.
وی ادامه داد : ادارات ملزم شدند کارمندانی که دارای علائم و بیماری تنفسی، قلبی و عروقی ، دیابتی و کلیوی هستند همچنین بانوان باردار و شیرده را بدون احتساب در پرونده مرخصی دهند.
سخنگوی ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در استان خوزستان همچنین به آغاز فعالیت اصناف کم خطر از روز شنبه ۲۳ فروردین تاکید کرد : اصنافی که در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کردند حق بازگشایی فعالیت خود را دارند.

 

 

فعالیت ادارات ودستگاه های اجرایی خوزستان از ۲۳ فروردین ساعت هفت آغاز می شود.
به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، سخنگوی ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در استان خوزستان در گفتگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت: از روز شنبه ۲۳ فروردین ماه فعالیت تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان از ساعت هفت تا ۱۴ بعد ازظهر می باشد.
رضا نجاتی افزود : حضور کارمندان در محل کار با دو سوم کارمندان می باشد و یک سوم دیگر در مرخصی و دورکاری می باشند.
وی ادامه داد : ادارات ملزم شدند کارمندانی که دارای علائم و بیماری تنفسی، قلبی و عروقی ، دیابتی و کلیوی هستند همچنین بانوان باردار و شیرده را بدون احتساب در پرونده مرخصی دهند.
سخنگوی ستاد مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در استان خوزستان همچنین به آغاز فعاایت اصناف کم خطر از روز شنبه ۲۳ فروردین تاکید کرد : اصنافی که در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کردند حق بازگشایی فعالیت خود را دارند.