پایش سکوهای پارس جنوبی تا پیش از فصل پاییز

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: پایش و تعمیرات اساسی سکوهای پارس جنوبی تا پیش از فصل پاییز به‌پایان می‌رسد.

محمد مشکین‌ فام در جلسه با روسا و سرپرستان بخش عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس، گفت: تولید پایدار گاز هدف مشترک همه کارکنان بخش‌های توسعه و تولید است و تلاش‌ها، هم‌ راستا با این هدف درحال انجام است.

وی تولید حدود ٧۵ درصد از گاز کشور از پارس جنوبی را وظیفه ای بسیار مهم و حساس عنوان کرد و گفت: در این شرایط تمام تلاش خود را برای حمایت از این بخش مهم و راهبری مجموعه و مسئولیت‌هایی که در ابعاد گوناگون برعهده دارند، به کار می‌گیریم.

مشکین فام با یادآوری حادثه سکوی شماره ٩ پارس جنوبی بر ضرورت پایش مجدد و دقیق همه سکوهای گازی این میدان تاکید کرد و گفت: باتوجه به گزارش‌های دریافت شده امیدواریم تمهیدات لازم در تمامی سکوهای پارس جنوبی تا پیش از پاییز جهت تحقق تولید پایدار در فصل زمستان لحاظ شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: پایش و تعمیرات اساسی سکوهای پارس جنوبی تا پیش از فصل پاییز به‌پایان می‌رسد.

محمد مشکین‌ فام در جلسه با روسا و سرپرستان بخش عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس، گفت: تولید پایدار گاز هدف مشترک همه کارکنان بخش‌های توسعه و تولید است و تلاش‌ها، هم‌ راستا با این هدف درحال انجام است.

وی تولید حدود ٧۵ درصد از گاز کشور از پارس جنوبی را وظیفه ای بسیار مهم و حساس عنوان کرد و گفت: در این شرایط تمام تلاش خود را برای حمایت از این بخش مهم و راهبری مجموعه و مسئولیت‌هایی که در ابعاد گوناگون برعهده دارند، به کار می‌گیریم.

مشکین فام با یادآوری حادثه سکوی شماره ٩ پارس جنوبی بر ضرورت پایش مجدد و دقیق همه سکوهای گازی این میدان تاکید کرد و گفت: باتوجه به گزارش‌های دریافت شده امیدواریم تمهیدات لازم در تمامی سکوهای پارس جنوبی تا پیش از پاییز جهت تحقق تولید پایدار در فصل زمستان لحاظ شود.