دریابان شجاع خوزستان بدون بادیگارد وتشریفات درمیان مردم کوچه و بازار

علی شمخانی

علی شمخانی

علی شمخانی

http://دریابان شجاع خوزستان بدون بادیگارد و تشریفات در میان مردم کوچه و بازار

سردار علی شمخانی زادهٔ ۶ مهر ۱۳۳۴ فرمانده نظامی و سیاست‌مدار

اصلاح طلب ایرانی است، که هم‌اکنون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت

ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب در این شورا فعالیت می‌کند

او در دوران جنگ و دفاع مقدس به شجاعت و شهامت در بین همرزمانش

زبانزد و مشهور بود

و با توجه به مقبولیت و محبوبیت فراوان در خوزستان ؛نقش محوری و پررنگی

در اتحاد و همبستگی بین اقوام خوزستان إیفا می کند

در تصویر شکار شده توسط عکاس ما؛سردار شجاع خوزستان با لباس محلی

و بدون تشریفات و محافظ در میان مردم کوچک و بازار دیده می شود

سردار علی شمخانی زادهٔ ۶ مهر ۱۳۳۴ فرمانده نظامی و سیاست‌مدار

اصلاح طلب ایرانی است، که هم‌اکنون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت

ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب در این شورا فعالیت می‌کند

او در دوران جنگ و دفاع مقدس به شجاعت و شهامت در بین همرزمانش

زبانزد و مشهور بود

و با توجه به مقبولیت و محبوبیت فراوان در خوزستان ؛نقش محوری و پررنگی

در اتحاد و همبستگی بین اقوام خوزستان إیفا می کند

در تصویر شکار شده توسط عکاس ما؛سردار شجاع خوزستان با لباس محلی

و بدون تشریفات و محافظ در میان مردم کوچک و بازار دیده می شود

سردار علی شمخانی زادهٔ ۶ مهر ۱۳۳۴ فرمانده نظامی و سیاست‌مدار

اصلاح طلب ایرانی است، که هم‌اکنون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت

ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب در این شورا فعالیت می‌کند

او در دوران جنگ و دفاع مقدس به شجاعت و شهامت در بین همرزمانش

زبانزد و مشهور بود

و با توجه به مقبولیت و محبوبیت فراوان در خوزستان ؛نقش محوری و پررنگی

در اتحاد و همبستگی بین اقوام خوزستان إیفا می کند

در تصویر شکار شده توسط عکاس ما؛سردار شجاع خوزستان با لباس محلی

و بدون تشریفات و محافظ در میان مردم کوچک و بازار دیده می شود

دریابان شجاع