بررسی اوضاع شرکت گروه ملی خوزستان…و شاهکاری که رخ داد…

🔵 بررسی اوضاع شرکت گروه ملی خوزستان…و شاهکاری که رخ داد…

بامداد ایران ،وقتی به گروه ملی آمد تحصنات حاصل از مشکلات مالی کمر گروه ملی را شکسته بود…

خانواده های ناامید؛ فرزندان کارگران و پرسنل زحمتکشی که ماهها حقوق نگرفته بودند…

بعضی خانواده ها از شدت فشار مالی ناشی از عدم پرداخت حقوق ها در حال فرو پاشی بودند…

و کارگران مرتبا” در حال تحصن درب استانداری و شرکت…

هر بار که برای مصاحبه به میان جمع کارگران رفتم نتوانستم اشک های کارگرانی که غرورشان در اثر ندانم کاری مسئولان قبلی جریحه دار شده بود را ببینم و طاقت نیاوردم و دست خالیه بدون مصاحبه برگشتم…

اما آن روز که رفتم انگار فضای دیگری حاکم بود…بارقه ی امید را میشد در چشمان خسته ی کارگران گروه ملی دید…میگفتند یک جوان تحصیل کرده و توانمند مدیریت گروه ملی را بر عهده گرفته…گویا او انتخاب استاندار شریعتی است و دکتر با علاقه و اعتمادی که به جوانان دارد #دکترکسری_غفوری را برای مدیریت شرکت ورشکسته ی#گروه_ملی انتخاب کرده است

دوست داشتم جوانی را که جرّأت پذیرفتن این بار سنگین را داشته است را از نزدیک ببینم

 

▪آخر با وجود مشکلات عدیده و کمرشکن گروه ملی که حالا و با توجه به شدت تحصنات رنگ و بوی امنیتی نیز به خود گرفته بود و حکم أنبار پر از باروت را داشت دل شیر می خواست که چنین مسئولیتی را بپذیرد

اما #دکترکسری_غفوری آمد…و سکان کشتی به گل نشسته را در دست گرفت کم کم تحصنات کم و کمتر شد به سراغ کارگران و پرسنل گروه ملی رفتم این بار اما از ناامیدی و یأس خبری نبود…

جوان قصه ی گروه ملی کاری کرد کارستان…

و در حالی که در روز تحویل گرفتن گروه ملی چهار ماه حقوق پرسنل رسمی عقب افتاده بود و نیروهای شریف و کم بضاعت پیمانکاری نیز هشت ماه بود حقوقی دریافت نکرده بودند

در حال حاضر و اکنون همه ی پرسنل گروه ملی چه رسمی و چه پیمانکار تنها ٢ ماه حقوق عقب افتاده دارند و به یاری پروردگار و دعای خیر خانواده های شریف و مظلوم شرکت گروه ملی و البته توانمندی و مدیریت فوق العاده #دکترکسراغفوری انشاالله بزودی شاهد به روز شدن حقوق پرسنل این شرکت خواهیم بود

کشور و جامعه ی ما نشان داده و ثابت کرده که هرگاه چه در زمان جنگ و چه در دوران تحریم و سختی به جوانان تحصیلکرده و برومند خود اعتماد نموده است و آنها را در مناصب مهم مدیریتی گمارده است نتیجه گرفته و از تنگناهای صعب العبور به سلامت گذار کرده است

فقط کافی ست قدری بیشتر به جوانان نخبه و کارآمد خود اعتماد کنیم و آنها را باور داشته باشیم

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای #دکترکسراغفوری و مجموعه ی شرکت گروه ملی خوزستان

 

١٩ مهرماه ٩٧ /#بابک_طهماسبی